EU-CE

Kort beskrivning:


Projektinstruktion

▍Vad är CE-certifiering?

CE-märket är ett "pass" för produkter att komma in på EU-marknaden och EU:s frihandelssammanslutnings ländermarknad.Alla föreskrivna produkter (involverade i det nya metoddirektivet), oavsett om de är tillverkade utanför EU eller i EU:s medlemsländer, för att cirkulera fritt på EU-marknaden, måste de uppfylla kraven i direktivet och relevanta harmoniserade standarder innan de släpps ut på EU-marknaden och anbringa CE-märkningen.Detta är ett obligatoriskt krav i EU-lagstiftningen om relaterade produkter, som ger en enhetlig teknisk minimistandard för handel med produkter från olika länder på den europeiska marknaden och förenklar handelsprocedurer.

▍Vad är CE-direktivet?

Direktivet är ett lagstiftningsdokument som upprättats av Europeiska gemenskapernas råd och Europeiska kommissionen med tillstånd avEuropeiska gemenskapsfördraget.De tillämpliga direktiven för batterier är:

2006/66 / EG & 2013/56 / EU: Batteridirektiv.Batterier som överensstämmer med detta direktiv måste ha en papperskorgsmärkning;

2014/30 / EU: Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet).Batterier som uppfyller detta direktiv måste ha CE-märkningen;

2011/65 / EU: ROHS-direktivet.Batterier som uppfyller detta direktiv måste ha CE-märkningen;

Tips: Först när en produkt uppfyller alla CE-direktiv (CE-märkningen måste klistras), kan CE-märkningen klistras när alla krav i direktivet är uppfyllda.

▍Nödvändigheten av att ansöka om CE-certifiering

Alla produkter från olika länder som vill komma in i EU och den europeiska frihandelszonen måste ansöka om CE-certifierad och CE-märkt på produkten.Därför är CE-certifiering ett pass för produkter som kommer in i EU och den europeiska frihandelszonen.

▍Fördelar med att ansöka om CE-certifiering

1. EU:s lagar, förordningar och samordnade standarder är inte bara stora i kvantitet, utan också komplexa till innehåll.Att erhålla CE-certifieringen är därför ett mycket smart val för att spara tid och ansträngning samt för att minska risken;

2. Ett CE-certifikat kan hjälpa till att vinna konsumenternas och marknadsövervakningsinstitutets förtroende i största möjliga utsträckning;

3. Det kan effektivt förhindra den oansvariga anklagelsesituationen;

4. Inför rättstvister kommer CE-certifieringen att bli juridiskt giltiga tekniska bevis;

5. När det väl har straffats av EU-länderna kommer certifieringsorganet att bära riskerna tillsammans med företaget, vilket minskar risken för företaget.

▍Varför MCM?

● MCM har ett tekniskt team med upp till mer än 20 yrkesverksamma inom området för CE-certifiering av batterier, som ger kunderna snabbare och mer exakt och senaste CE-certifieringsinformation;

● MCM tillhandahåller olika CE-lösningar inklusive LVD, EMC, batteridirektiv, etc. för kunder;

● MCM har tillhandahållit mer än 4000 batteri CE-tester över hela världen fram till idag.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss